Letnia wyprawa konna po g髍ach pogranicza
Pszawii, Chewsuretii i Tuszetii

Gruzja to nie tylko herbaciane wzg髍za Batumi, czarnomorskie pla縠, kachety駍kie wino i wiekowe zabytki kultury. Gruzja to tak縠 wyzwanie dla ludzi aktywnych - surowe pi阫no smaganych wiatrem szczyt體 Kaukazu, g酬bokie doliny rze糱ione rw眂ym nurtem potok體 i hale pokryte kobiercem wonnych traw i kwiat體.
W g酬bi Kaukazu za wysokimi prze酬czami le縴 Chewsuretia, kraina przez wieki odci阾a od g丑wnego nurtu cywilizacji, zamieszkiwana przez walecznych g髍ali 縴j眂ych w kamiennych basztach. Ich umi硂wanie wolno禼i i niezale縩o禼i uros硂 do rozmiar體 legendy – nikomu nigdy nie s硊縴li i zaciekle walczyli z ka縟ym kto pr骲owa ich podporz眃kowa. Religi chrze禼ija駍k wyznawali na r體ni z prastarymi wierzeniami i ceremoniami, kultywowanych do dnia dzisiejszego w kapliczkach i „秝i阾ych miejscach” rozrzuconych w najmniej niedost阷nych zak眛kach g髍. Ta ciekawa kultura stopniowo odchodzi, t砤mszona przez wsp蟪czesn cywilizacj, chocia w wielu 秝i阾ych miejscach ci眊le spotka mo縩a 秝ie縠 秎ady ofiar i dar體 sk砤danych Bogu i duchom...
Samoch骴 terenowy, dobre buty i dzielny kaukaski ko pomog nam w ci眊u kilku dni prze縴 niezapomnian przygod. To b阣zie podr罂 w czasie i przestrzeni - ale uwaga, zanim zdecydujesz si pami阾aj – to wci眊a, mo縠sz chcie tu wraca cz甓ciej...

Termin:

Wycieczka na zam贸wienie

Cena:

Prosimy o kontakt z biurem

Terminy na 縴czenie - prosimy o kontakt z Jackiem Jasi駍kim 694 682 217; nomadiclife.eu@gmail.com

Pomys i prowadzenie

Jacek Jasi駍ki - z wykszta砪enia architekt i archeolog, ale z zami硂wania koniarz i podr罂nik. Od lat, czasem samotnie a czasem z 縪n i dzieciakami, eksploruje boczne drogi wielu kraj體 Europy i Azji. Nie lubi typowych miejsc odwiedzanych przez turyst體. Do Gruzji wraca ka縟ego roku, podr罂uj眂 bezdro縜mi na r罂ne sposoby - samochodem terenowym, pieszo a najcz甓ciej i najch阾niej konno. Wi阠ej info na www.nomadiclife.eu.

Ramowy program wycieczki:

1 dzie
Rano (umownie od oko硂 10:00 w zale縩o禼i od godziny i miejsca przylotu - do ustalenia z grup) spotkanie w Tbilisi w miejscu ustalonym indywidualnie z uczestnikami, przejazd w g髍y do miejsca startu, zakwaterowanie, odpoczynek, pakowanie baga縴 i przygotowanie do wyprawy, 19:00 kolacja

2 dzie
7:00 秐iadanie, przejazd samochodem 4x4 w g髍y na p砤skowy Tabatana, 11:00 rozpocz阠ie rajdu konnego, nocleg w namiotach, kolacja – wsp髄ne gotowanie posi砶u na biwaku.

3-5 dzie
08:00 秐iadanie, rajd konny po dziewiczym pograniczu Chewsuretii-Pszawii-Tuszetii noclegi w namiotach, 19:00 kolacja – wsp髄ne gotowanie posi砶u na biwaku.

6 dzie
08:00 秐iadanie, ostatni dzie rajdu konnego, powr髏 na Tabatana, przejazd samochodem 4x4 do hostelu, 19:00 kolacja w hostelu, odpoczynek.

7 dzie
9:00 秐iadanie, przejazd do Tbilisi, czas wolny, spacer po starym mie禼ie, oko硂18:00 zako馽zenie imprezy.

Uwagi:

Dla os骲, kt髍e chcia硑by lecie w innym terminie lub innym lotem ustalone zostanie miejsce spotkania w Tbilisi - szczeg蟪y (warunki, godzina, miejsce) do ustalenia indywidualnie. Do wyboru mamy oferty: WizzAir (bezp. Katowice/Warszawa/Wroc砤w/Budapeszt/ Berlin-Kutaisi), LOT (bezp. Warszawa-Tbilisi), Ukrainian Airlines (Warszawa-Kij體-Tbilisi).

Trasa wyprawy konnej mo縠 ulec zmianie w sytuacjach losowych, niezale縩ych od Organizatora i Prowadz眂ego (wydarzenia polityczne, za砤manie pogody, trudne warunki na trasie) - dostosowana b阣zie do aktualnie panuj眂ych warunk體 w trosce o komfort i bezpiecze駍two uczestnik體 oraz wierzchowc體.

Cena zawiera:

 • transfery (samoch骴/bus, lokalne 秗odki transportu) na trasie Tbilisi – g髍y (Tuszetia\Chewsuretia)- Tbilisi, transfer samochodem 4x4 na p砤skowy Tabatana i z powrotem
 • wynajem koni wyposa縪nych w siod砤 typu kaukaskiego, og硂wia i sakwy baga縪we
 • wynajem koni jucznych lub samochodu logistycznego wo勘cego baga縠 (w zale縩o禼i od warunk體 i trasy rajdu)
 • opieka miejscowego gruzi駍kiego przewodnika wraz koniem (w zale縩o禼i od ilo禼i uczestnik體 jednego lub wi阠ej)
 • noclegi w namiotach w czasie rajdu konnego (4 noce)
 • noclegi w Jokolo (2 noce) w hostelach, pokoje 2-5 osobowych, 砤zienka wsp髄na
 • wy縴wienie w Jokolo (秐iadania i obiadokolacje w restauracjach lub w hostelu)
 • wy縴wienie w czasie rajdu konnego (proste 秐iadania i obiadokolacje przygotowywane wsp髄nie w warunkach biwakowych, gotowanie na ognisku) - je秎i kto wymaga szczeg髄nej diety prosimy o informacj przy zg硂szeniu, aby wsp髄nie si do tego przygotowa
 • opiek polskiego pilota/przodownika G髍skiej Turystyki Je糳zieckiej PTTK
 • ubezpieczenie KL i NNW

Cena nie zawiera:

 • przelotu samolotem do Tbilisi lub Kutaisi (w zale縩o禼i od promocji 400-1000 z - cena zale縴 od terminu rezerwacji i wyboru linii lotniczych, generalnie im bli縠j lotu tym dro縠j)
 • transferu z lotniska w Kutaisi do Tbilisi i z powrotem (koszt oko硂 30 z w jedn stron serwisem GeorgianBus - szczeg蟪y transferu i miejsce spotkania do ustalenia z pilotem przed wypraw)
 • transferu z lotniska w Tbilisi do centrum i z powrotem (koszt oko硂 50 z za taks體k dla 4-5 os骲 lub 1,5 z autobusem komunikacji miejskiej), koszt體 komunikacji miejskiej w Tbilisi (metro, autobusy, marszrutki i taxi)
 • wydatk體 natury osobistej
 • zakupu alkoholu, s硂dyczy, posi砶體 pomi阣zy 秐iadaniem i obiadokolacj, „snack體”, wody, napoj體 orze紈iaj眂ych itp
 • bilet體 wst阷u do zwiedzanych obiekt體 (wi阫szo舵 z nich jest darmowa)
 • ewentualnego noclegu w Kutaisi lub Tbilisi przed wylotem do Polski
 • op砤ty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Galeria z trampingu w 2014 roku:

Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014
Rajd konny w Chewsuretii 2014